Celý vesmír představuje souhrn rytmů a oscilací. Každý proces je kvantován, tzn. probíhá v určitých dávkách. Pokud použijeme technologii založenou na vlnách, můžeme měnit strukturu libovolného objektu, včetně živého. Biorezonance je promítnutím rezonance ve fyzikálním významu do živé hmoty – lidského organismu. Vzhledem k tomu, že dle světové statistiky jsou tři čtvrtiny všech pacientů chronicky nemocní, tak se do popředí světového výzkumu dostává funkční medicína čerpající z oblasti kvantové fyziky. Tzn., že se používají diagnostické a léčebné metody, které jsou přednostně zaměřeny na vyhledávání příčin onemocnění, přičemž se využívá kombinace tradiční medicíny, moderní technologie a kvantové fyziky k eliminaci příčin onemocnění.

Biorezonance pracuje na principech kvantové fyziky, tedy s faktem, že hmota neexistuje. Každá hmota, substance, orgán, tedy i buňka mají své specifické elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek. A stavebními prvky elektromagnetického pole jsou fotony (energetická kvanta světla), pomocí kterých buňky mezi sebou komunikují. Kromě fotonu, existuje ještě méně známý pojem fonon – energetický kvant zvuku. A právě při spojení fotonu s fononem vzniká solitonové vlnění, které hraje důležitou roli nejen v informatice ale i při terapiích. Solitonové vlnění má světelně zvukovou kvalitu s extrémně vysokou rychlostí přenosu.

Veškerá hmota vzniká nahuštěnou energií a je proměnlivá. Tzn., že vše viditelné, včetně chorobných změn je vyvoláno energetickými interakčními změnami, které pramení z psychické nerovnováhy a projeví se v hmotném těle. Pokud se někde v těle vytvoří blokáda a zeslabený organismus ji není schopen sám odstranit, je nutno do těla přivést posilující energii, aby mohl nastat uzdravující proces v organismu. To je základ nejmodernějších metod s názvem biorezonance neboli systémové informační terapie, které jsou přednostně zaměřeny na odhalování příčin funkčních poruch v organismu.

 Copyright © 2019 PROBICOM  Rights Reserved.