Zdraví není samozřejmá věc.

V současné době je bohužel chápáno příliš materialisticky a je spojováno především s fyzickým tělem. Nemoc ale ve skutečnosti začíná ne na fyzickém těle, ale na duši, na úrovni jemnohmotných těl. Špatný přístup k životu, stres, negativní morální vlastnosti a nesprávné životní postoje pak končí zpravidla nemocí. Člověk, který žije v harmonii, v souladu s přírodou a jeho život je zacílen na žití v lásce a pomoc bližnímu je odměněn postupným navyšováním vibrací vědomí, imunitní systém je silnější a výrazně se snižuje možnost onemocnění. Člověk je zdravý.

Nemoc je stav, který značí, že vědomí a mysl člověka nejsou v pořádku – nevládne v něm harmonie. K narušení této harmonie dochází ve vědomí v rovině informace. Ztráta vnitřní rovnováhy se pak v těle projeví jako symptom. Symptom je signál a nosič informace a svým vyjádřením přeruší dosavadní tok našeho života a donutí nás, abychom mu věnovali svou pozornost. Signalizuje nám, že jsme nemocní jako člověk – duševní bytost, že jsme přišli o rovnováhu vnitroduševních sil a symptom je až následek poruchy životní rovnováhy. Jakmile se tyto symptomy na těle projeví, dochází k celkovému snížení vibrací v lidském organismu a tím i ke snížení funkce imunitního systému, což má za následek onemocnění, ať už na psychické nebo fyzické úrovni. Je potřeba se podívat hlouběji, pod povrch těchto symptomů, které nám signalizují, že se máme zastavit a podívat se po příčině.

Je potřeba se ptát. Co se našemu tělu nelíbí, co děláme špatně a co našemu tělu a duši vlastně schází.

 Copyright © 2019 PROBICOM  Rights Reserved.